UPUTE

Upis članarine

Upis članarine

Datum objave: 28.9.2015. | Upute broj: 10 | Grupa broj: 3 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Kada netko od članova uplati članarinu, bez obzira da li je uplata u gotovini ili uplata na račun udruge, potrebno je tu uplatu evidentirati (upisati) u program.

Članarinu možete upisati na nekoliko mjesta u programu:

 • Na početnom izborniku klikom na gumb "Uplata članarine"
 • U Evidenciji članova klikom na gumb "Uplata članarine"
 • U Evidenciji članarina klikom na gumb "Nova uplata članarine"

Bez obzira odakle upisujete uplatu članarine, princip upisa je isti.


Slika 1

U prozoru "Članarina - nova uplata" (slika 1) upišite tražene podatke i to:

 • Svrha uplate - program sam upisuje da je to članarina
 • Osoba - odaberite osobu za koju radite uplatu članarine
 • Članarina - odaberite vrstu članarine za člana (vrste članarine se definiraju u šifrarniku "Vrsta članarine")
 • Iznos - upišite iznos uplaćene članarine
 • Za period - upišite period za koji je uplata (period pišite u formatu m/gggg primjer: 9/2015 ili ako je za godinu onda upišite samo godinu. primjer: 2015)
 • Datum uplate
 • Način uplate - odaberite da li je uplata gotovinska ili uplata na račun
 • Način plaćanja - ako je uplata na račun onda odaberite da li je plaćanje virmansko ili kartično (upis nije obavezan)
 • Opis plaćanja - za uplate na račun ovdje možete upisati eventualne napomene (upis nije obavezan)

Nakon upisa gore navedenih podataka, kliknite na gumb "Upiši".
Nakon upisa podataka u evidenciju, automatski se kreira uplatnica (za gotovinske uplate) ili potvrda o uplati članarine (za uplate na račun). Ako želite ispisati uplatnicu/potvrdu odaberite željeni format ispisa i kliknite na gumb "Da, ispiši uplatnicu/potvrdu".

Nakon upisa, uplata će biti upisana i vidljiva u modulu "Evidencija članarina", pod "Uplaćena članarina"  (slika 2, točka 1). Evidencija članarine nalazi se na izborniku "Financije" (slika 3).Na vrh