UPUTE

Evidencija putnih naloga - općenito

Evidencija putnih naloga - općenito

Datum objave: 26.9.2016. | Upute broj: 17 | Grupa broj: 13 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Modul putni nalozi otvara se na gumbu "Financije" i zatim na "Putni nalozi" (slika 1)

U modulu "putni nalozi" (slika 2) vodi se evidencija putnih naloga sa svim propisanim elementima i to:

  • Kreiranje putnih naloga
  • Kreiranje putnih računa (obračun putnih troškova)
  • Kreiranje izvješća o obavljenom službenom putovanju.


Slika 1

Upis putnih naloga kao i sam obračun putnih troškova vrlo je jednostavan i svi kreirani nalozi kao i putni računi pohranjuju se u program tako da u svakom trenutku možete provjeriti koliki su troškovi službenih putovanja za neki period.

Od izvještaja u segmentu "putni nalozi" možete kreirati i ispisati:

  • Putni nalog
  • Putni račun (obračun putnih troškova)
  • Izvješće o obavljenom službenom putu
  • Lista putnih naloga za odabrani period
  • Lista putnih naloga po osobama
  • Lista po vrstama putnih troškova (dnevnice, putni troškovi, ostalo)
  • Lista isplaćenih troškova po periodima za JOPPD obrazac


Slika 2Na vrh