UPUTE

Odjava (brisanje) člana iz aktivne evidencije

Odjava (brisanje) člana iz aktivne evidencije

Datum objave: 26.9.2015. | Upute broj: 3 | Grupa broj: 2 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Kod brisanja članova iz evidencije imate nekoliko opcija:

  • Član se ne briše iz baze podataka, ali mu se mijenja status u otišao (upisuje se datum odlaska i razlog odlaska)
  • Članu se mijenja status iz člana u vanjski suradnik
  • Član se trajno briše iz baze podataka

Za brisanje/promjenu statusa člana kliknite na gumb "Obriši člana" (slika 1, točka 1).


Slika 1

U prozoru "Promjena statusa" odaberite željenu opciju (slika 2).
Ako ste odabrali opciju "Odjava aktivnog člana" (slika 2, točka 1) pojaviti će se prozor u kojem morate upisati datum odlaska i razlog odlaska (slika 3). Osoba će i dalje biti upisana u bazi, ali pod "neaktivni".

Kod odabira druge opcije "Promjena statusa u vanjski" (slika 2, točka 2) članu se mijenja status iz člana u vanjski suradnik. Osoba je i dalje upisana u bazi podataka ali pod "vanjski".

Treća opcija "Obriši osobu iz baze podataka" trajno briše osobu iz baze podataka (slika 2, točka 3).
Trajno (nepovratno) brisanje člana je moguće jedino ako ta osoba/član nema vezana knjiženja u blagajni, evidenciji uplata na račun i evidenciji sudionika aktivnosti.


Slika 2


Slika 3

Ostale upute

Na vrh