UPUTE

Prijava u program

Prijava u program

Datum objave: 27.6.2018. | Upute broj: 25 | Grupa broj: 16 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Od verzije programa 1.3. napravljena je prilagodba programa po Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) da svi korisnici koji rade u programu moraju ulaziti sa svojom jedinstvenoj lozinkom.

To je jedna od mjera zaštite koje mora imati svaki program u kojem se prikupljaju i obrađuju osobni podaci fizičkih osoba.

Sve dok u programu nisu definirani operateri (korisnici koji rade u programu) u program se ulazi bez korisničkog imena i bez upisa lozinke (polje "korisnik" i polje "lozinka" ostavite prazno).
Čim se jednom kreiraju operateri (jedan ili više) u program će se moći ući isključivo sa upisom lozinke.

Kako upisati operatere (korisnike koji će raditi u programu) pogledajte u uputama ispod.Na vrh