UPUTE

Izmjena upisanih podataka kod člana

Izmjena upisanih podataka kod člana

Datum objave: 26.9.2015. | Upute broj: 2 | Grupa broj: 2 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Podatke kod članova u svakom trenutku možete promijeniti i/ili nadopuniti novim podacima.

Za promjenu/nadopunu kliknite u evidenciji članova na gumb "Promjena" (slika 1, točka 1). U prozoru za upis podataka pronađite podatak koji želite promijeniti ili nadopuniti i nakon promjene kliknite na gumb "Upiši" (slika 2, točka 1).


Slika 1


Slika 2

Ostale upute

Na vrh