UPUTE

Kreiranje i ispis privola

Kreiranje i ispis privola

Datum objave: 27.6.2018. | Upute broj: 24 | Grupa broj: 15 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Kako bi udruge/klubovi/društva bila usklađenje sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) jedno od najvažnijih stvari koje treba odraditi je prikupiti i evidentirati privole/suglasnosti za korištenje osobnih podataka i to za svaku osobu/člana posebno.

Privole se kreiraju za svaku svrhu/obradu posebno, znači koliko imate različitih svrha obrada u kojim koristite osobne podatke toliko morate imati posebnih privola/suglasnosti.

Privole kreirate u segmentu programa „Ispiši pristupnicu i privole“ (na početnom ekranu prilikom ulaza u program ili klikom na narančasti gumb sa kućicom lijevo gore).

Novu privolu kreirate klikom na gumb „Kreiraj novu privolu“, a naknadne izmjene možete raditi klikom na gumb „Izmjeni privolu“.

Za svaku privolu morate upisati:

  • Naziv – proizvoljno kratki naziv
  • Svrha obrade za koju se traži privola – napisati točno za što se traži privola/suglasnost (samo jedna svrha mora biti upisana po privoli).
  • Kategorija osoba za koje se traži privola – Napisati za koju kategoriju osoba se traži privola/suglasnost (primjer: „Članovi“, „Roditelji/skrbnici“, „Članovi uprave“, „Natjecatelji“ i dr.)
  • Vrsta osobnih podataka za koju se traži privola – točno upisati koji osobni podaci se koriste u obradi za koju se traži privola (primjer: „Ime i prezime“, „OIB“, „E-mail adresa“, „Broj mobitela“ i dr)
  • Tekst privole – Program će učitati standardni tekst privole a vi možete po potrebi napraviti izmjenu teksta. Podatke u uglastim zagradama program će napuniti prilikom ispisa privole.

Tekst privole u programu je preporučeni tekst jer sadrži sve elemente koje se traže po GDPR uredbi. Svakako preporučamo da koristite zadani tekst privole.

Privole ispišete na način da prvo označite privolu koju želite ispisati i nakon toga kliknete na gumb "Ispiši odabranu privolu".Na vrh