UPUTE

Da li program može raditi na više računala?

Da li program može raditi na više računala?

Datum objave: 26.9.2015. | Upute broj: 8 | Grupa broj: 1 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Program "Evidencija udruge" može raditi samostalno na jednom računalu ili laptopu ali isto tako može na nekoliko načina raditi i na više računala.

  • Rad na više računala putem lokalne mreže
  • Rad na više računala premještanjem programa koji je instaliran na eksterni hard disk ili USB memory stick.
  • Rad na bilo kojem računalu koje je spojeno na Internet - rad u "oblaku" (eng. Cloud).

 

1. Rad na više računala putem lokalne mreže

Ako u udruzi/klubu/društvu imate više računala i međusobno su povezana u lokalnu mrežu, program se instalira na jedno računalo (glavno računalo). Na ostala računala povuku se prečaci (eng. Shortcut) na radnu površinu (eng. Desktop) preko kojih se onda pokreće/otvara program.
Istovremeno se može raditi na svim računalima.
Za ovakav način rada potrebno je kupiti dvije (2) licence programa.

 

2. Rad na više računala premještanjem programa koji je instaliran na eksterni hard disk ili USB memory stick

Program "Evidencija udruge" može se instalirati na vanjski (eksterni) disk. Na računalu ili laptopu na kojem želite raditi u programu, uključite eksterni disk, pronađite program i pokrenite ga sa eksternog diska. Na ovaj način možete seliti eksterni disk sa jednog računala na drugo i tako raditi u programu na više lokacija.

Osim na eksterni disk, program se može instalirati i pokretati sa USB memory stick-a (ali imajte na umu da USB stick-ovi baš i nisu pouzdani).

 

3. Rad na bilo kojem računalu koje je spojeno na Internet - rad u "oblaku" (eng. Cloud)

Ovaj način rada trenutno nije dostupan. Ukoliko veći broj korisnika pokaže zanimanje, omogućit ćemo i ovakav način rada.

Kod ovakvog je načina moguće raditi u programu na bilo kojoj lokaciji u svijetu gdje postoji veza na Internet. Baza se nalazi u "oblaku", što znači da do podataka pristupate od bilo kuda.
Osim sa računala, do podataka možete pristupiti i putem aplikacija sa pametnih telefona i tablet uređaja.
Podacima može pristupiti samo korisnik programa jer su u "oblaku" tj. nisu javno dostupni.

Program u "Cloud" verziji je skuplji zbog troškova hostinga. Cijena ove verzije trenutno nije definirana.

Ostale upute

Na vrh