UPUTE

Obračun putnog naloga

Obračun putnog naloga

Datum objave: 27.9.2016. | Upute broj: 22 | Grupa broj: 13 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Nakon kreiranja putnog naloga i obavljenog putovanja, potrebno je obračunati putne troškove, tj. napraviti obračun putnih troškova.

Odaberite u tablici (slika 1, točka 1) putni nalog za kojeg želite napraviti obračun i kliknite na gumb "Obračun putnog naloga" (slika 1, točka 2).


Slika 1

U prozoru "Obračun troškova putovanja" u kartici "Izvješće" (slika 2, točka 1) upišite datum i vrijeme polaska na službeno putovanje i datum i vrijeme povratka sa službenog putovanja.

Zatim kliknite na karticu "Obračun troškova" (slika 3, točka 1). U ovom prozoru potrebno je upisati stvarne troškove službenog puta.

Ako imate troškove u nekoj od valuta (EURO ili USD) upišite iznos tečaja u predviđena polja i upišite datum, vrstu i banku po kojoj tečajnoj listi radite obračun deviznih troškova (slika 3, točka 3).
Ako su svi troškovi u kunama onda nije potrebno upisivati podatke za tečaj (ostavite polja za upis tečaja prazna).


Slika 2

Dnevnice

Ako imate troškove dnevnica iste ćete upiati klikom na gumb "Dodaj dnevnicu" (slika 2, točka 3)

Za dnevnicu potrebno je upisati slijedeće podatke (slika 3):

 • Vrsta dnevnice - odaberite tuzemna ili inozemna dnevnica
 • Država - ako ste odabrali inozemnu dnevnicu potrebno je upisati državu u kojoj je dnevnica ostvarena
 • Iznos dnevnice - upišite iznos pune dnevnice (za hrvatsku je 170,00 kn)
 • Valuta - za inozemne dnevnice upišite u kojoj valuti je dnevnica (USD, EUR)
 • Tečaj - program će povući tečaj iz polja koje ste prethodno upisali
 • Broj sati - upišite broj sati provedeno na službenom putovanju
 • Šifra za JOPPD - ako ne vodite evidenciju za Obrazac JOPPD onda ovo polje ne morate popunjevati. Ako vodite evidenciju za JOPPD onda morate upisati šifru "17" ili "52".
  • Šifra "17" - ukupan iznos isplaćenih dnevnica u izvještajnom razdoblju (cl. 10. t. 9. Zakona o porezu na dohodak i cl. 13. st. 2. t. 13. i 14. Pravilnika o porezu na dohodak)
  • Šifra "52" - dnevnice isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. Zakona o porezu na dohodak

Nakon upisa gore navedenih polja kliknite na gumb "Izračunaj" kako bi program izračunao:

 • Broj dnevnica - broj ostvarenihh dnevnica
 • Svota dnevnice - za devizne dnevnice tu se upisuje kunska vrijednost dnevnice za strane valute.
 • Ukupno - Ukupni izračunati iznos dnevnica


Slika 3

Nakon upis svih traženih podataka kliknite na gumb "Upiši".

Ostale upute

Na vrh