UPUTE

Upis operatera (korisnika koji će raditi u programu)

Upis operatera (korisnika koji će raditi u programu)

Datum objave: 27.6.2018. | Upute broj: 26 | Grupa broj: 16 | Autor: Innova SOFTWARE, Varaždin

Kako do osobnih podataka ne bi mogle pristupiti neovlaštene osobe, u programu sada možete kreirati korisničke račune (operatere) i točno definirati tko može pristupiti podacima u programu i što može raditi u programu.

Nakon instalacije verzije programa 1.3., prilikom pokretanja programa pojaviti će se prozor za prijavu u program.

Sve dok ne upišete operatere koji će raditi u programu, u prozor za prijavu u program ne upisujete ništa (korisnik i lozinka ostavite prazno) i kliknite na gumb „Prijava“.

Za upis operatera koji će raditi u programu kliknite na sivi zupčanik lijevo gore. Otvoriti će se prozor „Postavke programa“.
Kliknite lijevo na opciju „Operateri“.
U prozoru „Operateri“ dodajte operatera sa klikom na gumb „Dodaj novog operatera“.

Upišite tražene podatke i ovlaštenje operatera i to:

  • 0 - zabrana ulaza u program
  • 1 - pregled članovi
  • 2 - pregled, izmjena i ispis članovi
  • 3 - pregled, izmjena i ispis članovi, aktivnosti, dokumenti
  • 4 - pregled, izmjena i ispis članovi, aktivnosti, dokumenti, ekonomat
  • 5 - pregled, izmjena i ispis članovi, aktivnosti, dokumenti, ekonomat, financije, prodaja
  • 6 - sva ovlaštenja (administrator)

Nakon upisa traženih podataka kliknite na gumb „Upiši operatera“.

Ponovite upis za sve operatere koji će raditi u programu.

Nakon upisa svih operatera kliknite na gumb „Zatvori prozor“.

Prilikom sljedećeg ulaza u program svaki operater ulazi sa svojim korisničkim podacima.

VAŽNO
Barem jedan operater mora imati upisano ovlaštenje 6 (administrator) kako bi mogao dodavati, mijenjati i brisati operatere programa.Na vrh